Technologie

Drukuj

Energetyczne wykorzystanie odpadów i biomasy.


 

 

Przykladowa oferta na wykonanie instalacji termicznego przekształacania paliwa odpadowego, biomasy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Parametry przykładowej instalacji

Dane układu przedpaleniska

< zdolność przerobowa instalacji - 2,5 t/h

< wartość opałowa paliwa podstawowego w stanie roboczym - 6 do 9 MJ/kg

< wilgotność paliwa podstawowegow stanie roboczym - 50 do 70 %

< rodzaj paliwa pomocniczego - olej opałowy, biodiesel, tłuszcz zwierzęcy, gaz ziemny

< udział cieplny paliwa pomocniczego w wytwarzanym cieple całkowitym - max. 10 %

< temperatura w komorze dopalania - min. 850 °C, czas retencji min. 2 sek.

< czas pracy instalacji - 24/24 h, 7500 h/rok

< czas zwrotu kosztów inwestycji - ok. 2 - 3 lata

Dane kotła odzysknicowego

< ilość wytwarzanej pary w kotle - 8 t/h

< moc cieplna kotła - 5 MW

< ciśnienie robocze kotła - 14 bar

Zapotrzebowanie na media

< Zużycie wody na uzupełnienie wody w kotle - 2,0 m3/h

< Zapotrzebowanie energii elektrycznej przez instalację spalania - 150 kW

Produkcja energii elektrycznej - ok. 250 kWe

Dane środowiskowe

< Całkowita ilość spalin wytwarzana w instalacji - ok. 3,1 Nm/s

< Ilość popiołu wytwarzana w instalacji, max. - 80 kg/h

< Œcieki powstające w części technologicznej instalacji w całości zawracane do instalacji

Cechy charakterystyczne instalacji

< linia pracuje w układzie przeciwprądowym, tzn. przemieszczanie się substancji stałej w komorze obrotowej odbywa w kierunku
przeciwnym do przepływu gorących gazów

< powietrze do dopalania karbonizatu ogrzewa się do temp. ok. 120C odbierając ciepło tracone na płaszczu komory obrotowej
( płaszcz chłodzący )

< komora obrotowa specjalnej konstrukcji, wyposażona w dysze powietrza. Po przejściu przez strefę dysz powietrza popiół zawiera
poniżej 3% węgla. Spełnione są wymagania dotyczące minimalnej zawartości substancji organicznych w popiołach po spaleniu

< czas przebywania popiołu w komorze pieca obrotowego w warunkach niedoboru tlenu, sprzyjający rozkładowi dioksyn, jest dłuższy
od 1 godziny

< ograniczenie do niezbędnego min. zużycia energii pomocniczej. Energia potrzebna do wysuszenia wsadu i jego odgazowania
wytwarzana jest w strefie dysz powietrza, w procesie zgazowania karbonizatu do CO oraz częściowego spalenia do CO2


Główne urządzenia instalacji 

1. Komora obrotowa
2. Komora dopalająca
3. Kocioł odzysknicowy
 

Urzadzenia towarzyszące

4. Instalacja doczyszczania spalin
5. Wentylator spalin
6. Monitoring spalin
7. Komin spalin


Urządzenia pomocnicze

8. Podajnik ślimakowy transportujący odpady do komory obrotowej,
9. Transporter popiołu do kontenera.
10. Wentylatory powietrza podmuchowego
11. Palniki paliwa pomocniczego zabudowane w komorze obrotowej oraz komorze dopalającej.

Wiadomości

Suszarnie półkowe

Suszarnie półkowe o pow. suszenia od 120m kwadratowych do 300m kwadratowych na taśmach ze stali kwasoodpornej do suszenia warzyw, biomasy. Peletu

Kontakt:

Tel. 880057760

Przedpaleniska o mocy od 2 do 5 MW

Przedpaleniska o mocy od 2 do 5 MW na paliwa różne o wilgotności do 60%

Ruszt schodkowy ruchomy z potrójnym systemem siłowników, z pełną automatyką

Kontakt:

Tel. 880 057 760

 

 

remonty kotłów

Nasze realizacje:

 

Copyright © 2014 P.W. ROWAL. Wszelkie prawa zastrzeżone.